Nəqliyyatın idarə olunması

Qala Express-in ixtisaslı və təcrübəli idarəçi və inzibatçıları şirkətinizin bütün nəqliyyat işlərini, nəqliyyat parkının təmir, yanacaq təchizatı, sığorta təminatı, avadanlıqların nəzarəti, tədbirlərdə nəqliyyat işinin təşkili və s. daxil tam şəkildə idarə olunması öhdəsinə götürür